Vědecká ilustrace

Science illustration

Kresba pastelkami, akvarel a kombinovaná technika